Fitcentrum JUMBO SAN má štatút chránenej dielne,
z coho vyplývajú výhody pre firmy objednávajúce si naše služby.